• 044 269 2420
IMG_5973
IMG_5973

Monipuolista tieisännöintipalvelua yksityisteiden tiekunnille. Palveluihimme kuuluvat seuraavat:

  • tieisännöintipalvelut
  • toimitsijamiestehtävät
  • tieyksikkölaskelmien laadinta
  • perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • tiesopimukset
  • asiantuntijalausunnot
  • neuvonta ja koulutus

Tieisännöintipalvelu

Tieisännöintipalvelun käyttö helpottaa niin suurten kuin pienten, usein laajallakin alueella asuvien tiekunnan osakkaiden tienhoitoa.

Huolehdimme tiekunnan kokouksen koollekutsumisen sekä pidämme kokouksen ja esittelemme käsiteltävät asiat päätettäväksi. Laadimme esityslistat, talousarviot, maksuunpanoluettelot ja pöytäkirjat. Lain mukaan toimielimen tulee pitää kirjaa tiekunnan tuloista ja menoista.  Hoidamme tarvittaessa tiekunnan tilinpidon, kirjanpidon sekä laadimme tilinpäätöksen.

Samoin laadimme ja lähetämme tiemaksujen laskut osakkaille tiekunnan kokouksen päätöksen mukaan. Seuraamme maksujen tuloutumista tiekunnan tilille ja laadimme tarvittaessa hakemuksen tiemaksun ulosmittaamiseksi. Tiekunnan kokouksen hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaiset tiemaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä.

Tarjoamme myös yksittäisiä palveluja niille tiekunnille, jotka hoitavat asiansa pääosin itse. Näitä ovat esimerkiksi tieyksikkölaskelmien laadinta, tien kuntokartoitukset, korjaussuunnitelmat, hankkeiden kilpailutus ja valvonta sekä avustaminen tiekunnan kokouksissa.

Yksikkölaskenta

Tieosakas on se, jonka omistama kiinteistö, kokonaan tai osaksi, sijaitsee tien vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella. Tieosakas on velvollinen osuutensa mukaan ylläpitämään ja tekemään tietä (=tienpito). Yleisimmin tienpito jaetaan tieosakkaiden kesken yksikköjaon mukaan.

Laadimme tieyksikkölaskelmat vahvalla ammattitaidolla, asiakkaan näkemykset ja tien käytön erityispiirteet huomioiden. Yksikkölaskelmaan liitetään aina kirjallinen selvitys laskelman laadinnan perusteista sekä riittävän isokokoinen kartta tien vaikutusalueesta. Työn luovutuksen yhteydessä yksikkölaskelma käydään läpi perusteellisesti yhdessä hoitokunnan tai toimitsijamiehen kanssa. Tarvittaessa tulemme esittelemään yksikkölaskelman tiekunnan kokoukseen.

Perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteutus

Useat kunnat avustavat yksityistien kunnossapitoa. Valtionapua voi saada peruskorjaushankkeisiin. Autamme tiekuntaa hakemaan avustukset.

Avustuksia myöntävät viranomaiset kiinnittävät huomiota perusparannushankkeiden suunnitelmien laadukkuuteen. Laadukas suunnitelma perustuu mitattuun tietoon tien kantavuudesta, paikan päällä tehtyihin havaintoihin sekä tietä käyttävien omiin kokemuksiin ja suunnittelijan ammattitaitoon. Yhteiskunnan tuen lisäksi parantamishankkeeseen sitoutuu myös tieosakkaiden varoja, joten suunnitelman sisältö sekä toimenpiteiden ja materiaalien oikea kohdistaminen on ensiarvoisen tärkeää turhien kustannusten välttämiseksi.

Neuvonta ja koulutus

Tieisännöitsijä myös neuvoo ja kouluttaa tieasioissa. Osaamistamme voivat hyödyntää tiekunnat, kunnat, oppilaitokset ja yksityisteillä operoivat yritykset.

Millaista palvelua voimme tarjota teidän tiekunnalle? Soita ja kerro tarpeestanne puh. 044 269 2420 / Mika Rahja
tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen

Voit myös ottaa meihin yhteyttä allaolevalla lomakkeella:

© 2024 Yt isännöinti Oy Sivujen toteutus: Delanet